Lær barna om viktige tidsperioder i verdenshistorien

Historie er et svært viktig fag som mange barn lærer på skolen. det er ofte integrert i naturfag på barne og ungdomsskolen, og kommer som et eget fag på videregående. Her lærer man blant annet om ulike tidsperioder i verdenshistorien, som har mye å si for hvordan vi mennesker lever i dag. dette er ikke bare spennende å lære om, men det er også en svært viktig del av utdanningen til unge, som gir et bedre bilde på hvordan verden er satt sammen og hvor vi kommer i fra. 

Det er mange måter man kan lære barna sine om historie, og de mange viktige tidsperiodene som menneskeheten har vært i gjennom. Ved å introdusere disse på mer kreative måter fra de er små, så vil de kunne ha en bedre forståelse for det når de begynner på skolen, eller skal lære om det i timen. Her er noen gode måter å lære om historie på. 

Filmer, dokumentarer og serier

Det er ingen hemmelighet at film og serie har blitt mer og mer sentralt i undervisning og læring. Det er en god måte å lære på fra ung alder, og mange barn synes dette er mer spennende. Her kan man for eksempel lære om vikinger, og hvordan de levde livene sine på den tiden. Det finnes blant annet tegnefilmer om dette, og mer realistiske dokumenterer om Bjørn Jernside og andre kjente vikinger. Slike filmer, dokumentarer og serier  kan gi et godt innblikk i hvordan vikinger i norge levde på den tiden, og hvordan det har påvirket oss i senere tid. 

Besøk museer 

Museer kan være en spennende måte å lære om historie på. Det finnes mange museer som har utstillinger om ulike tidsperioder og kulturer, og som kan være en god måte å få et innblikk i hvordan mennesker har levd i fortiden. Da kan mans elv velge å oppsøke de museene man synes er mest spennende, go som passer det barna lærer på skolen. Mange klasser besøker museum som en del av naturfags- og historieundervisningen på skolen. 

Spill

Det finnes mange spill som handler om historie, for eksempel strategispill der barna kan lære om kriger og konflikter i fortiden, eller rollespill der de kan kle seg ut som figurer fra ulike tidsperioder og lære om hvordan mennesker har levd før i tiden. Dette er både en morsom og kreativ måte å lære på for barna.